แนะนำสถานที่เจริญสติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน : วัดโมกขวนาราม ขอนแก่น

วัดโมกขวนาราม ขอนแก่น              วัดโมกขวนาราม เป็นวัดที่ประชาชน ให้ความเคารพ ศรัทธา เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติ แบบเคลื่อนไหว ตามแนว หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นวัดที่อยู่ในเขตเมืองขอนแก่น เป็นวัดที่มีต้นไม้ใหญ่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้ พันธุ์ไม้ต่างๆมากมาย บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น สงบ เยือกเย็น มีสัตว์เล็กๆ เช่น กระรอกให้ดู ดูสวยงามยิ่งนัก

หลวงพ่อเทียนผู้รู้แจ้งเห็นจริง


  
หลวงพ่อเทียนผู้รู้แจ้งเห็นจริง
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เดิมชื่อพันธ์ อินทผิว เกิดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔ ที่บ้านบุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย บิดาชื่อจีน มารดาชื่อโสม บิดาเสียชีวิตตั้งแต่หลวงพ่อยังเด็ก

คู่มือการทำความรู้สึกตัว

คู่มือการทำความรู้สึกตัว 
โดย หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ (พันธ์ อินทผิว) 


คำนำ 

ตลอดเวลากว่า ๓๐ ปี ที่อุบาสกพันธ์ อินทผิว ซึ่งต่อมาคือ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้เที่ยวสั่งสอนคนทั้ง หลายนั้น ท่านได้พยายามชี้แนะแก่เขาเหล่านั้น ให้ได้เข้าใจสัมผัสกับแก่นแท้ของพุทธศาสนา ที่มีอยู่แล้วใน คนทุกคนไม่ยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร ชายหรือหญิง เด็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าหาก ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้ว สามารถเห็น-รู้-เข้าใจได้เหมือนกันทุกคน