แนะนำสถานที่เจริญสติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน : วัดโมกขวนาราม ขอนแก่น

วัดโมกขวนาราม ขอนแก่น              วัดโมกขวนาราม เป็นวัดที่ประชาชน ให้ความเคารพ ศรัทธา เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญสติ แบบเคลื่อนไหว ตามแนว หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ เป็นวัดที่อยู่ในเขตเมืองขอนแก่น เป็นวัดที่มีต้นไม้ใหญ่มากมายหลากหลายสายพันธุ์ เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และแหล่งเรียนรู้ พันธุ์ไม้ต่างๆมากมาย บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น สงบ เยือกเย็น มีสัตว์เล็กๆ เช่น กระรอกให้ดู ดูสวยงามยิ่งนัก

        พระอาจารย์ เอนก เตชวโร ประธานสงฆ์วัดโมกขวนาราม และประธานมูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ท่านกล่าวว่าที่นี่คือ"ปอด เมืองขอนแก่นนั้นหมายถึงที่นี่เป็นสถานที่ ที่มีอากาศบริสุทธิ์มีออกซิเจนมาก ให้ความสดชื่นเบิกบาน หากท่านได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่ ท่านจะพบกับความสุข สุขใดไม่เท่ากับที่เราสุขใจวัดโมกขวนาราม  
ต.บ้านเป็ด ถ.มะลิวัลย์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 043-468230 หรือ 086-4502390
Email: watmoke@yahoo.com
http://www.watmoke.com